Slopad besiktning av kassaregister

Skriftlig fråga 2007/08:1645 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 12 september

Fråga

2007/08:1645 Slopad besiktning av kassaregister

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksdagen har fattat beslut (SFS 592:07) om att näringsidkare i de så kallade kontantbranscherna som säljer varor och tjänster till allmänheten från den 1 juli 2010 ska ha typgodkända kassaregister. Registerskyldigheten omfattar all försäljning oberoende av vilken betalningsform som används. Kravet på kassaregister är kombinerat med särskilda kontrollbefogenheter för Skatteverket.

Kassaregister ska vara certifierade av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Återkommande teknisk kontroll av kassaregister ska göras. Protokoll från den tekniska kontrollen ska finnas tillgängligt i verksamhetslokalen. Skatteverket utövar tillsyn över att näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter har kassaregister och att de kassaregister som används i verksamheten uppfyller föreskrivna krav. Tillsynsåtgärder får vidtas utan att näringsidkaren underrättas om dem i förväg.

Statsrådet har i utspelet ”Bättre villkor för företagande och konkurrens” skrivit att krav på besiktning av kassaregistersystem ska slopas. Statsrådet och regeringen förefaller alltså vara i färd med att luckra upp och ändra i lagen om kassaregister innan den ens börjat verka.

Avser statsrådet att omvärdera sitt tidigare ställningstagande för ökad kontroll inom kontantbranschen genom certifierade kassaregister?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-12 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)