Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft

Skriftlig fråga 2018/19:872 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 10 juni 2016 träffades en energipolitisk ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I överenskommelsen angavs att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas.

Regeringen gav 2017 Energimyndigheten i uppdrag att utreda detta slopande. Energimyndigheten redovisade uppdraget till regeringen i februari 2018. Sedan dess har ärendet, under drygt 15 månader, varit föremål för beredning i regeringskansliet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

När bedömer statsrådet att regeringen kan förelägga riksdagen en proposition i ärendet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-05 Överlämnad: 2019-08-06 Besvarad: 2019-08-20 Sista svarsdatum: 2019-08-20 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga