Småföretagare som sätts i blockad

Skriftlig fråga 2016/17:961 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

I en debattartikel i GP beskriver en småföretagare som är vd och bagare på ett stenugnsbageri i Slöinge, hur företaget hotas med blockad av fackförbundet Livs. Anledningen är att företaget, precis som många andra småföretag i Sverige, har valt att inte ha kollektivavtal. För de allra flesta småföretagare, med ett fåtal anställda, är det vanligt att hantera löner, arbetstider och villkor i individuella avtal i stället för genom kollektivavtal.

Småföretagaren beskriver hur detta raserar företagets anställningsmodell:

”Inte nog med det – Livs avtal gäller enbart bagarna. För personal som jobbar med försäljning och servering krävs ytterligare ett kollektivavtal, enligt Livs. För mig som småföretagare med bara sex anställda är det orimligt att behöva teckna två avtal. Jag ser stor risk för slitningar i min lilla personalgrupp när helt olika lönevillkor och ersättningar ska gälla. Arbetsmodellen där vi hjälper varandra och jobbar över yrkesgränserna går inte längre att tillämpa.”

Liberalerna menar att Sverige bör införa en så kallad proportionalitetsprincip, det vill säga att det ska finnas en rimlig proportion mellan mål och tillgripna medel i en konflikt. Man ska som småföretagare kunna arbeta under rimliga villkor. Det är märkligt att företag sätts i blockad trots att de både erbjuder rimliga villkor och där ingen anställd efterfrågar det erbjudna kollektivavtalet.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Avser ministern att ta initiativ till att införa en så kallad proportionalitetsprincip som skulle underlätta för småföretagare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-03-01 Överlämnad: 2017-03-02 Anmäld: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga