Småföretagens motivation att anmäla brott

Skriftlig fråga 2021/22:1335 av Alexander Christiansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Företagares utsatthet för brott är stor och måste bekämpas. Det är även allvarligt att många som utsatts för brott inte anmäler det.

År 2022 uppger 29 procent av företagen att de anmäler brott de drabbas av. Det är en kraftig minskning av anmälningar, exempelvis jämfört med år 2017 då 57 procent av företagen anmälde. En brott- och säkerhetsexpert menar att de som inte anmäler inte ser någon vits med det för att man upplever att det inte hjälper samt att det behövs förbättringar i hur vardagsbrott hanteras.

Så mycket som 20 procent av småföretagen har övervägt att lägga ned sin verksamhet på grund av den ökande brottsligheten, och endast var fjärde företagare anger att polisnärvaron är tillräcklig.

Det är mycket allvarligt att färre och färre företagare anmäler brott på grund av att de upplever att deras ärenden inte hanteras eller tas på allvar. Denna typ av brott behöver prioriteras. Att en uppfattning växer sig stark om att brott inte tas på allvar och att det inte är någon idé att anmäla visar att tilltron till samhällets förmåga fallerar. Det kan också inverka till att färre vill driva eller starta företag.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad ämnar ministern göra för att öka motivationen för småföretagen att anmäla brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Överlämnad: 2022-03-23 Anmäld: 2022-03-24 Svarsdatum: 2022-03-30 Sista svarsdatum: 2022-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga