Smarta färdskrivare

Skriftlig fråga 2018/19:951 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Enligt tidningen Proffs kan inte Polismyndigheten läsa ut data från de nya färdskrivare som dagens lastbilar enligt lag ska vara utrustade med. Verkstäder och åkerier har sedan länge fått information om hur de ska gå till väga för att leva upp till EU-kravet. Tanken med de nya så kallade smarta färdskrivarna är att bättre kunna kontrollera att den yrkesmässiga trafiken följer lagar och regler.

EU:s färdskrivarförordning trädde i kraft den 15 juni i år. Att den kontrollerande myndigheten inte kan använda uppgifter från färdskrivarna som avsett är mycket otillfredsställande. Smarta färdskrivare är en viktig pusselbit i att få mer ordning och reda på våra vägar. I dagsläget råder underbudskonkurrens inom yrkestrafiken i många länder, och Sverige är dessvärre inget undantag. Om vi ska kunna komma till rätta med problemet måste systemet med smarta färdskrivare fungera. Uppenbarligen är inte alla bitar på plats i systemet varför ministern kan behöva agera.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att polisen ska kunna använda data från de smarta färdskrivarna som avsett?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga