Smittsäkert idrottsutövande

Skriftlig fråga 2020/21:2862 av Peter Helander (C)

Peter Helander (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Svensk idrott är mycket betydelsefull för folkhälsan i Sverige. Den ger fysiskt och psykiskt välmående. Tyvärr har idrotten varit hårt drabbad under coronapandemin då träningar och tävlingar inte har kunnat genomföras som vanligt.

Eftersom smittspridning av coronaviruset i huvudsak sker via luften är fysisk distansering viktigt för att minska smittspridningen. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för trängsel och därmed smittspridning. En av åtgärderna har varit att begränsa antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I nuläget är det begränsat till åtta personer.

Ordningslagen, som är skriven med syfte att säkerställa ordning i samhället, är ett mycket trubbigt verktyg för att minska risken för smittspridning. Den tar inte hänsyn till verksamhetens utformning utan slår lika mot alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Tävlingar som sker på en yta som inte kan avgränsas eller inhägnas blir därmed i ordningslagens mening en offentlig tillställning. Oavsett om tävlingen sker i segling på ett stort hav eller över tiotals mil på cykel med individuell start så träffas den av ordningslagen. Risken att det bildas trängsel under dessa tävlingar är obefintlig.

Samtidigt visar forskning och kunskap som tagits fram under året inom Sverige och internationellt att få smittas utomhus. Dessutom är våra idrottsföreningar vana och ansvarfulla arrangörer som i många år har finslipat sina organisationer för att hantera flöden av människor i syfte att just undvika trängsel och köer.

I början av 2021 trädde pandemilagen i kraft, som i och för sig ger möjlighet till undantag för tävlingar på väg, vatten och i skog. Men regeringen har ännu inte aktiverat förordningen som krävs för att undantaget ska tillämpas.

Konsekvenserna av nuvarande situation är att tävlingar där några tiotals orienterare med individuell start i en stor skog anses vara för farliga ur ett smittspridningsperspektiv för att tillåtas. Samtidigt som regeringen tillåter att många fler människor samlas, dessutom inomhus och utan en tydlig organisering som styr flödet av människor.

Detta leder till att tilltron till de begränsningar som regeringen beslutar om har fått sig en törn. Det leder också till att allt fler slutar med sina idrotter då de inte får möjlighet att tävla, vilket är en motivation och drivkraft för många.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När tänker ministern och regeringen justera begränsningsförordningen och låta den träda i kraft så att viktig folkhälsofrämjande verksamhet som har mycket liten risk för smittspridning, till exempel tävlingar i orientering, segling och cykel, åter kan arrangeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-12 Överlämnad: 2021-05-12 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga