Snabb tillväxt av vargstam

Skriftlig fråga 2007/08:1609 av Kjellin, Margareta B (m)

Kjellin, Margareta B (m)

den 4 september

Fråga

2007/08:1609 Snabb tillväxt av vargstam

av Margareta B Kjellin (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den senaste tiden har det rapporterats om omfattande föryngringar av varg i Gävleborg. Minst tre nya kullar har konstaterats, men eftersom det är svårt att bestämma tillväxten under sommartid är det sannolikt en underskattning. Med tanke på att etappmålet för hela Sverige är 20 föryngringar är detta ett stort tillskott för ett enskilt län.

Utvecklingen i Gävleborg visar på vikten av att ta vara på Rovdjursutredningens förslag om en regionaliserad förvaltning av varg. Att vargstammen i Gävleborg hålls på en nivå där invånarna känner sig trygga är viktigt av många skäl, inte minst för att stävja illegal jakt på varg. Vargstammens storlek är också viktig för det lokala näringslivet där jakt och turism är viktiga delar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av den snabba tillväxten av varg i Gävleborgs län?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-04 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-15 Svar anmält: 2008-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-15)