socialtjänstlagen

Skriftlig fråga 2001/02:1559 av Hansson, Roy (m)

Hansson, Roy (m)

den 27 augusti

Fråga 2001/02:1559

av Roy Hansson (m) till socialminister Lars Engqvist om socialtjänstlagen

Med nuvarande regler finns risk att personer som är i behov av bistånd eller annat stöd enligt socialtjänstlagen kan komma i en situation där vistelse utanför den egna kommunen kan ifrågasättas.

Skälet till detta är att det inte är hemkommunen, den kommun som beslutat om biståndet, som har betalningsansvaret utan den kommun där den tillfälliga vistelsen sker.

Självfallet är det vistelsekommunen som ska svara för biståndet, men det är hemkommunen som ska bestrida kostnaden i likhet med vad som gäller för sjukvård.

Avser socialministern att ta något initiativ för att ändra på nuvarande ordning så att en person som får bistånd inte har hinder att tillfälligt vistas i en annan kommun?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarad: 2002-09-06 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-06)