Somaliska passhandlingar

Skriftlig fråga 2009/10:987 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 13 augusti

Fråga

2009/10:987 Somaliska passhandlingar

av Bodil Ceballos (mp)

till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m)

Anhöriga från Somalia nekas i dag familjeåterförening med grund i avsaknad av godtagbara passhandlingar. Det leder till att barn vägras komma till sina föräldrar i Sverige och att makar hålls separerade trots att alla kriterier i övrigt för beviljande av uppehållstillstånd är uppfyllda. Även i de fall DNA-analyser visar att det rör sig om barn och föräldrar nekar Migrationsverket uppehållstillstånd på grund av avsaknad av passhandling som uppfyller svenska krav på identitetshandlingar.

Att få en med svenska mått mätt godtagbar passhandling i Somalia går inte. Med vetskap om situationen i Somalia, som ju är grunden till att människor lämnar landet, samt att det inte funnits fungerande myndigheter under flera decennier är det inte svårt att förstå att det är svårt. Det borde därför finnas grund för denna snäva tolkning av lagstiftningen som Migrationsverket använder sig av i Somaliafallet.

Jag vill därför fråga ansvarigt statsråd om han avser att ta några initiativ för att förtydliga regelverket i syfte att anpassa kraven på godtagbar passhandling till den faktiska verkligheten i olika länder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-13 Besvarad: 2010-08-25 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-25)