SOS Alarm

Skriftlig fråga 2006/07:1487 av Messing, Ulrica (s)

Messing, Ulrica (s)

den 11 juli

Fråga

2006/07:1487 SOS Alarm

av Ulrica Messing (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Med anledning av ovädret i södra Sverige den senaste tiden utsattes SOS Alarm för en enorm belastning som resulterade i långa köer och två tragiska dödsfall.

Chefsläkaren har begärt att tre individuella fall ska utredas vilka kan resultera i lex Maria-anmälningar. Men ännu är det oklart vilka åtgärder som tas för att utreda SOS Alarms förmåga vid mycket hög belastning.

Med bakgrund av detta vill jag fråga försvarsministern hur han följer upp händelsen och vilka initiativ han ämnar ta för att en sådan överbelastning av SOS Alarm inte ska uppstå igen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-11 Besvarad: 2007-07-20 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-20)