SOS-inspelning

Skriftlig fråga 2007/08:1652 av René, Inger (m)

René, Inger (m)

den 15 september

Fråga

2007/08:1652 SOS-inspelning

av Inger René (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I samhället ser vi en växande utveckling av ungdomsgäng som skapar egna lagar och som ägnar sig åt brutala överfall. Polisen kan aldrig täcka det verksamhetsområde som gängen har. Om SOS Alarm skulle ha möjlighet att direkt banda inkommande samtal i form av inspelning med mobilkamera skulle det underlätta polisarbetet. Den som vill rapportera en kriminell handling skulle bara behöva slå 112 och begära ”SOS-inspelning”, varefter han låter mobilkameran gå. Genom att inspelningen redan bandats hos SOS Alarm blir den som fotograferar relativt ointressant som vittne men bidrar med bildbevis till polisen. Den direkta inspelningen kan också komma att förhindra en brutal utveckling av ett överfall då gärningsmannen vet att han registrerats via en mobilkamera. Jag anser att med modern kommunikation kan allmänheten bistå polisen utan alltför stor risk för direkta repressalier.

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta med anledning av ovanstående förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)