Specialpedagogiskt stöd till folkhögskolor

Skriftlig fråga 2017/18:115 av Håkan Bergman (S)

Håkan Bergman (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Folkhögskolorna är en unik, fristående del av det svenska utbildningssystemet men en oerhört viktig del. Folkhögskolorna bidrar till att utjämna utbildningsklyftor i samhället och till att höja bildnings- och utbildningsnivån. Genom studier vid våra folkhögskolor kan studerande få möjlighet att läsa in behörighet till vidare studier, studera olika profilkurser eller gå till yrkesutbildningar.

Särskilt viktigt är det för studerande som av olika skäl saknar grundutbildning, har med sig olika typer av funktionsnedsättningar, haft dåliga erfarenheter av tidigare skolgång eller inte fullföljt tidigare studier, en grupp som ökar på våra folkhögskolor. Folkhögskolorna erbjuder med pedagogik och arbetssätt en annan chans för många av dessa att växa som individer, få självförtroende i studier och en möjlighet att läsa vidare.

Folkhögskolorna kan söka särskilt utbildningsstöd och förstärkningsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att möta just deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar, men bidragets täckningsgrad minskar då målgruppen för insatserna ökar och fler folkhögskolor söker bidragen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är den statliga myndighet som har uppdraget att arbeta för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs bland annat genom specialpedagogiskt stöd till huvudmän och skolor. En kompetens av hög kvalitet som dock inte alltid utnyttjas till fullo.

Dock ingår inte folkhögskolor i den målgruppen, vilket är olyckligt eftersom behoven av just sådant stöd och sådan rådgivning ökar.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Är ministern beredd att föreslå en förändring av Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag så att även folkhögskolor kan få ta del av myndighetens specialpedagogiska stöd till skolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-17 Överlämnad: 2017-10-17 Anmäld: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga