Specifikation av tillsynsavgifter

Skriftlig fråga 2021/22:1491 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Sveriges små och medelstora företag är grunden för välfärden och är de som främst skapar resurser för oss andra att fördela. Det är i de små och medelstora företagen jobben växer till, och så har det varit under lång tid. Det är därför viktigt att förutsättningarna är så goda som möjligt för våra företagare. Tyvärr finns det mycket som behöver göras och som kan bli bättre för att det ska bli lättare driva företag. En företagare får lägga mycket tid och kraft på administration och byråkratiska regler och tillämpningar, som ibland är helt obegripliga. Ett ämne som företagare ofta tar upp är olika kommunala tillsynsuppdrag och deras avgifter. Det kan till exempel vara tillsyn av en livsmedelsinspektör, hälsoinspektör eller miljöinspektör; ibland är det flera av dessa. När tillsynen, som i bästa fall har utövats av någon som har kommit till företaget och på plats gjort sin tillsyn, ska betalas kommer det en faktura på en tillsynsavgift. Den fakturan är väldigt ofta helt ospecificerad och innehåller i princip bara en summa som ska betalas, till vem och när. Det saknas nästan alltid en specifikation om vad tillsynen eller inspektionen innehöll. Detta är något som till exempel en seriös elfirma aldrig skulle skicka ut. När seriösa företagare skickar ut en faktura framgår antal arbetstimmar, materialkostnader, bilkostnader och så vidare. Det är viktigt för en kund att kunna kontrollera om det man förväntas betala också är det man har fått. Men det verkar som sagt vara sällsynt att kommuner och länsstyrelser specificerar vad deras tillsyn innehåller. Det borde enligt min mening vara ett krav att även myndigheter specificerar vad deras fakturor avser.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

Tänker ministern och regeringen ta initiativ till att öka transparensen i myndigheters fakturor till privata företag genom att ställa krav på specifikation av utförda tjänster? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-04-21 Överlämnad: 2022-04-22 Anmäld: 2022-04-26 Sista svarsdatum: 2022-05-04 Svarsdatum: 2022-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga