Sponsring som inkomstkälla för idrotten

Skriftlig fråga 2008/09:1223 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 11 september

Fråga

2008/09:1223 Sponsring som inkomstkälla för idrotten

av Hans Backman (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Sponsring är en viktig inkomstkälla för idrotten, men regelverket behöver förenklas och förtydligas.

Ett marknadsmässigt avtal mellan två eller fler parter där alla inblandade anser att de tjänar på avtalet borde definieras som sponsring. I dag riskerar företagen att sponsringen underkänns med följden att delar av den överenskomna sponsringen klassas som icke avdragsgill gåva. Detta skapar en osäkerhet för både företag och föreningar.

Ett tydligare regelverk som anger att marknadsmässiga avtal är sponsring skulle skapa en trygghet hos företag som då vet att de kan dra av sina utgifter för sponsring på samma sätt som om de köpt en tidningsannons eller tryckt upp affischer. Detta skulle kunna öka företagens vilja att ingå sponsringsavtal och stärka idrottens möjlighet att säkra egna intäkter.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om finansministern avser att ta initiativ till att företag som sponsrar ska känna sig trygga med att den överenskomna sponsringen inte klassas som icke avdragsgilla gåvor.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)