Sportskytte och EU:s vapendirektiv

Skriftlig fråga 2018/19:781 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Sportskytte är en utbredd sport. Det är en sport som inte drar samma publikintresse som exempelvis fotboll men sett till antalet utövare är sportskytte en av världens största individuella idrotter.

Inom dynamiskt skytte sker tävlingar i antingen pistol, hagel eller gevär. Det som är speciellt med dessa vapen är att de alla är halvautomatiska. Ett halvautomatiskt vapen innebär att man behöver ett magasin med patroner som komplement för att kunna avfyra mer än en patron. Därefter matas det sedan automatiskt fram ett nytt skott.

Med regeringens senaste förslag till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lag skulle dessa vapen klassas som krigsmateriel, även när vapnet inte är laddat. Regeringen gör sig här, än en gång, skyldiga till onödig överimplementering av EU-direktiv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Hur ser ministern på framtiden för sportskyttet i Sverige mot bakgrund av dessa lagförändringar som kraftigt begränsar förutsättningarna att utöva sporten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-14 Överlämnad: 2019-06-14 Anmäld: 2019-06-17 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga