SSI:s och SKI:s informationsansvar

Skriftlig fråga 2001/02:1292 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 juni

Fråga 2001/02:1292

av Ingegerd Saarinen (mp) till miljöminister Kjell Larsson om SSI:s och SKI:s informationsansvar

Hösten 2000 deponerade Westinghouse AB, i strid med Strålskyddsinstitutets förbud, plutoniumhaltigt kärnavfall på Skövde kommuns avfallsdeponi. Av ett beslut från SSI i februari 2002 framgår att detta var ett brott mot strålskyddslagen som SSI ser mycket allvarligt på. SSI har dock inte fört saken vidare till åklagare eftersom straffet för brottet bedömts vara för lågt. Beslutet lades upp på SSI:s hemsida, men SSI gjorde inget pressmeddelande och den lokala befolkningen informerades inte. Däremot gjorde SSI och SKI ett pressmeddelande i maj 2002 när saken, efter en artikel i tysk press, uppmärksammats i svenska medier. Där berättar myndigheterna om att de skickat en skrivelse till berörda kommuner och länsstyrelser. Skrivelsen ger intryck av att vidare deponering av liknande avfall inte kan ske, men saknar uppgift om att regeringen kan medge tillstånd för deponeringen och att ett inblandat företag i brev till Miljödepartementet har förklarat sin avsikt att ansöka om sådant tillstånd. I skrivelsen nämns inte heller att företaget brutit mot SSI:s förbud och strålskyddslagen. Den tillrättalagda bild som lämnas till kommuner och allmänhet blir därmed missvisande. Däremot har miljöministern nyligen förklarat att "jag har förvissat mig om att myndigheterna har god kontroll över denna verksamhet".

Jag vill fråga miljöminister Kjell Larsson:

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att även för industrin känsliga uppgifter sprids mer aktivt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-03 Anmäld: 2002-06-11 Besvarad: 2002-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-12)