Stalkning

Skriftlig fråga 2012/13:744 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 5 september

Fråga

2012/13:744 Stalkning

av Anna Wallén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Väldigt många personer drabbas tyvärr av stalkning. Det finns nu en ny lagstiftning mot olaga förföljelse, men fortfarande vittnar brottsoffer om att deras utsatta situation inte tas på allvar och att polisanmälningar inte leder någon vart.

En kvinna i Örnsköldsvik som blivit förföljd av en man blev uppmanad av polisen att ta hjälp av programmet Stalkers på TV3.

Flera personer som jag haft kontakt med beskriver en mardröm som aldrig tar slut. Kontaktförbud som överträds gång på gång. Stalkare som kan stå utanför deras hem dygnet runt utan att man kan göra något.

Det är helt orimligt att de som utsätts för brott ska söka skydd av ett tv-program.

Jag har följande fråga till justitieministern:

Har ministern gjort det ställningstagandet att det är en rimlig ordning att de som utsätts för hot och förföljelse uppmanas att kontakta media för att deras situation ska tas på allvar och kommer ministern att ta något initiativ med anledning av vad som anförs i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-05 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-16 Svar anmält: 2013-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-16)