Stamnätet i södra Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:168 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har tilltagande el- och kapacitetsbrister, i synnerhet i Stockholm, Västsverige och Skåne. I våras skrinlade Pågen, Malmös största privata arbetsgivare, sin tänkta expansion för att elsystemet inte räcker till. Problemen har förvärrats av att regeringen, mot rekommendationer av energiexperter, kraftigt höjt skatterna på lokal elproduktion i kraftvärme.

För att lösa elproblemen måste flera lösningar till. En del handlar om förstärkningar av elnätet.

Svenska kraftnät (SVK) har velat bygga en 20 mil lång elledning på sträckan Ekhyddan–Nybro–Hemsjö. SVK anser att nätbygget i Småland är nödvändigt för att klara en driftssäker elförsörjning i södra Sverige, samt att ledningarna också är en förutsättning för att genom sjökabelförbindelsen Nordbalt binda ihop Sverige med den europeiska elmarknaden och därmed säkerställa import och export till utlandet.

Planering och projektering av nätinvesteringen har skett under många år. Ansökan lämnades in till Energimarknadsinspektionen (Ei) 2015. Ei har nu avslagit SVK:s ansökan att få bygga elledningen. Kärnan handlar om ellagen och miljöbalkens krav. Svenska kraftnät har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut om att avslå ansökan.

Parallellt med att myndigheterna dividerar om lagens krav fortgår elproblemen i södra Sverige. Investeringar i Trelleborg, Malmö, Ystad, Båstad, Landskrona, Helsingborg och Staffanstorp har på olika sätt hindrats av att elförsörjningen inte går att lita på. Det leder i sin tur till att nya jobb går förlorade. Bostadsprojekt och infrastruktur hotas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stamnätet i södra Sverige kan byggas ut och därmed bidra till att lösa elproblemen i södra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga