Stängningen av resebutiken i Västerås

Skriftlig fråga 2013/14:348 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 23 januari

Fråga

2013/14:348 Stängningen av resebutiken i Västerås

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Med anledning av det sparpaket som SJ nu presenterar, där resebutiken i Västerås som en av flera i landet läggs ned, infinner sig frågan om på vilket sätt detta bidrar till att främja arbetspendlingen mellan Västerås och Stockholm.

Tidigare har det rapporterats om Västerås som en av de städer där SJ har högst förseningsstatistik. Lägg därtill varsel på 700 underhållsarbetare som dagligen gör ett bra arbete för att se till att tågen kan gå.

Den sammantagna bilden är att likna vid en chockvåg av dåliga besked för de tusentals västeråsare som dagligen pendlar till och från jobb i Stockholm.

Vill man att resandet med tåg ska öka och bidra till bra miljö och en växande arbetsmarknad är detta knappast ett beslut i rätt riktning.

Så jag ställer frågan till statsrådet:

På vilket sätt främjar detta beslut arbetspendlingen mellan Västerås och Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-23 Anmäld: 2014-01-23 Svar anmält: 2014-02-05 Besvarad: 2014-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)