Stärkande av alarmeringstjänsten

Skriftlig fråga 2016/17:28 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Alarmeringstjänsten är samhällsviktig verksamhet som alltid måste sätta medborgaren och dess behov i första rummet. Samverkan mellan de olika inblandade aktörerna behöver fungera smidigt, skyndsamt och säkert. Stegringen av antalet samtal till nödnumret 112 ökar. De senaste fem åren har nödsamtalen ökat med nästan 17 procent. Ökningen är inte tillfällig utan förväntas av SOS Alarm permanentas på grund av faktorer som ökad folkmängd och åldrande befolkning.

Alliansregeringen tillsatte en alarmeringsutredning i syfte att genomföra en ordentlig översyn av samhällets samlade alarmeringstjänst. Alarmeringstjänstutredningens betänkande, En myndighet för alarmering (SOU 2013:33), redovisades för regeringen i april 2014. Utredningen föreslog bland annat att en ny statlig myndighet skulle inrättas och ta över ansvaret för alarmeringen. 

Efter många om och men tillsatte vänsterregeringen förra året ytterligare en utredning. Utredning på utredning, men inget blir gjort. Nu har det snart gått ett år till sedan regeringens beslut, men utredningsarbetet är knappt påbörjat, och regeringen står tomhänt.

Om regeringens utredning har gått i stå är det dags för regeringen att gå från ord till handling och agera – nu. Det är dags för en ny långsiktig, modern och kraftfull alarmeringstjänst med ansvarsfullt ledarskap och verklighetsbaserade krisplaner. Hittills står regeringen tomhänt. Det måste snarast presenteras åtgärder. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt statsråd, Gabriel Wikström (S):

 

Hur avser statsrådet att stärka den nationella alarmeringstjänsten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-20 Överlämnad: 2016-09-21 Anmäld: 2016-09-22 Svarsdatum: 2016-09-28 Sista svarsdatum: 2016-09-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga