Stärkande av stödboendens kvalitet

Skriftlig fråga 2014/15:781 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I takt med att antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige ökar, ökar även behovet av boenden. Moderaterna har därför föreslagit att boendeformen stödboende ska kunna komma även ensamkommande flyktingbarn till del. I dag är ensamkommande barn hänvisade till hem för barn och unga, så kallade HVB-hem, men dessa passar oftast inte för barn på flykt.

Stödboendeformen är en form av boende som används för vuxna vid enklare vård och behandling. Fler former av boenden underlättar för kommuner att göra det både enklare och snabbare att få till fler boenden för ensamkommande flyktingbarn. Regeringen delar Moderaternas uppfattning och avser att återkomma till riksdagen med förslag för att göra boendeformen möjlig från 2016.

Stödboenden för unga på flykt ska, så som dagens HVB-hem, inspekteras av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men är det tillräckligt?

I dag kan mer eller mindre nästan vem som helst starta stödboende och driva verksamhet som varken har grundläggande vård- och omsorgskvalitet eller långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens, ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till uppföljning och tillsyn. Det ska vara ordning och reda i välfärden.

Det är nu viktigt, när man vidgar former för boende, att man från början stärker kvaliteten. Regeringen bör ta ansvar att säkerställa att regelverken stramas upp så att kvaliteten kan säkerställas.

Med anledning av ovanstående efterfrågas ansvarigt statsråd Åsa Regnérs besked om följande: 

 

Hur avser statsrådet och regeringen att säkerställa kvaliteten på alla, nya och gamla, stödboenden i takt med att behovet ökar och den nya placeringsformen börjar tillämpas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-10 Överlämnad: 2015-09-11 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga