Stärkt patentskydd för företagare

Skriftlig fråga 2013/14:458 av Ericson, Jan (M)

Ericson, Jan (M)

den 28 februari

Fråga

2013/14:458 Stärkt patentskydd för företagare

av Jan Ericson (M)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Innovationer och uppfinningar är viktiga för företagandet och jobben. Tyvärr drabbas många företag av intrång i patent på produkter och andra uppfinningar. Alltför många upplever att det är svårt att försvara sina patent juridiskt. Andra upplever att det är dyrt och komplicerat att söka patent, och ytterligare andra struntar i att söka patent eftersom de ändå inte upplever att ett patent skyddar deras produkter.

Eftersom patentintrång ofta sker från tillverkare i andra länder är frågan komplicerad och global.

Jag undrar följande:

Har ministern och regeringen tankar kring några åtgärder för att underlätta ansökan om patent, göra patenten effektivare och inte minst öka möjligheten för svenska patentinnehavare att rättsligt skydda sina patent från intrång?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-28 Anmäld: 2014-03-04 Besvarad: 2014-03-11 Svar anmält: 2014-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-11)