Stärkt skydd för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2021/22:575 av Sofia Nilsson (C)

Sofia Nilsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

SVT Nyheter har granskat socialtjänstens insatser för ungdomar som utsätts för allvarligt så kallat hedersrelaterat våld av sina familjer. Granskningen visar att socialtjänsterna vid åtminstone 20 tillfällen de senaste åren placerat hedersvåldsutsatta ungdomar på Statens institutionsstyrelses (Sis) låsta institutioner.

Syftet med placeringarna har varit att skydda ungdomarna från att uppsökas av släktningar, till exempel när den unges skyddade boende har röjts eller när en placerad ungdom kidnappats tillbaka till hemmet. Målgruppen för dessa institutioner är dock inte ungdomar som behöver skydd utan unga som ska beredas vård enligt LVU eller som har dömts till sluten ungdomsvård. Inlåsning framstår som ett svek och som en bestraffning av utsatta individer som sökt samhällets stöd.

Det är väl känt att både Inspektionen för vård och omsorg samt Justitieombudsmannen återkommande rapporterat om bristande kompetens och kvalitet i Sis-vården. Allvarlig kritik har riktats mot säkerheten för personal och intagna. Mot denna bakgrund framstår placering av hedersvåldsutsatta ungdomar på Sis-institutioner som än mer olämpligt.

Jag vill mot denna bakgrund rikta följande frågor till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att placeringarna av hedersvåldsutsatta ungdomar på Sis-hem ska upphöra? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-09 Överlämnad: 2021-12-10 Anmäld: 2021-12-13 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga