Stärkt vittnesskydd

Skriftlig fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Inte sällan föreligger det betydande bevisproblem i brottmål, särskilt de med kopplingar till organiserad kriminalitet eftersom de som kommit i kontakt med den varken vågar eller vill berätta. Ett sätt att få fram mer bevisning är att införa ett system med så kallade kronvittnen.

Förslaget innebär att man inför en möjlighet till viss strafflindring för en brottsling, förutsatt att denne medverkar vid utredningen vad gäller andra personers brottslighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie-och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder i syfte att stärka vittnesskyddet och för att möjliggöra så kallade kronvittnen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-12
Svar på skriftlig fråga