Starta-eget-bidrag för ungdomar

Skriftlig fråga 2008/09:1219 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 11 september

Fråga

2008/09:1219 Starta-eget-bidrag för ungdomar

av Fredrik Olovsson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetslösheten bland ungdomar ökar kraftigt i Sverige och regeringens politik är uppenbart otillräcklig på området. Den tuffa situationen på arbetsmarknaden gör att många ungdomar i stället för en anställning väljer att starta eget. Som ung under 25 år har man emellertid inte rätt till Arbetsförmedlingens stöd för start av näringsverksamhet, så kallat starta-eget-bidrag.

Avser statsrådet att ta initiativ till att denna begränsning för unga med planer på eget företagande tas bort?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)