Statens ägaransvar för Nordea

Skriftlig fråga 2008/09:1222 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 11 september

Fråga

2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea

av Per Bolund (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Skogsbolaget The Gunns Limited (Gunns) planerar just nu att bygga ett nytt pappersbruk baserat på urskogsvirke på Tasmanien. Ett pappersbruk på denna plats riskerar att leda till utarmning av Tasmaniens unika urskogar, förorena havsmiljön, utrota världsunika djur- och växtarter och skada ursprungsbefolkningens boplatser och kulturminnen. Australiens ursprungliga skogar betraktas av forskare som några av de viktigaste platserna för biologisk mångfald och upptag av växthusgaser i världen. Intensivt skogsbruk i dessa skogsområden riskerar att leda till mycket stora klimatpåverkande utsläpp.

Jag vill med anledning av detta fråga näringsministern om hon avser att använda statens ägarinflytande i Nordea så att bankens agerande vad gäller finansiering av miljöskadlig verksamhet på Tasmanien ligger i linje med regeringens principer om ägaransvar för statliga bolag samt den av riksdagen antagna Politik för global utveckling, PGU.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-22 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-22)