Statens ägaransvar vad gäller kärnkraftssäkerhet

Skriftlig fråga 2008/09:1083 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 14 juli

Fråga

2008/09:1083 Statens ägaransvar vad gäller kärnkraftssäkerhet

av Per Bolund (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

De kärnkraftverk som ägs och drivs av Vattenfall har under lång tid dragits med allvarliga säkerhetsbrister. Ett antal exempel har framkommit under de senaste åren:

År 2002: En rörledning slits sönder vid en explosion vid kärnkraftverket Brunsbüttel, ägt av Vattenfall. Enligt Tysklands kärnkraftinspektion brister verkets säkerhetskultur.

År 2006: En mycket allvarlig incident inträffar i Forsmark i juli. Efter incidenten vittnar medarbetare om en eroderad säkerhetskultur där lönsamheten sätts framför säkerheten.

År 2007: De båda kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel i Tyskland snabbstoppas. Stora säkerhetsproblem upptäcks och Krümmel förblir avställt under flera år.

År 2009: Kärnkraftsreaktorn i Krümmel snabbstoppas igen efter en ny brand i en transformator bara två veckor efter att den tidigare avstängningen upphävts.

År 2009: Ringhals kärnkraftverk ställs under särskild kontroll av SSM efter att brister i säkerhetskulturen vid kärnkraftverket har påtalats sedan 2005.

Då Vattenfall vid ett stort antal tillfällen i Sverige och Tyskland visat att man inte prioriterar säkerheten tillräckligt högt vill jag fråga näringsministern:

Avser ministern att verka för att det i Vattenfalls bolagsordning preciseras att säkerhet alltid måste gå före lönsamhet när det gäller bolagets drift av kärnkraftverk?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-14 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-18 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-18)