Statens ansvar för kostnader till följd av regionsammanslagning

Skriftlig fråga 2016/17:38 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den av regeringen tillsatta Indelningskommittén har lämnat sitt förslag till regeringen om en ny regional indelning av Sverige, en utredning som nu är ute på remiss.

Indelningskommittén föreslår att en rad nya storregioner ska bildas. Bland annat föreslås en sammanslagning av sex län i Mellansverige bestående av Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län. De ekonomiska förutsättningarna för dessa olika län är i dagsläget mycket olika, och en eventuell sammanslagning skulle ta betydande resurser i anspråk för att utjämna de stora ekonomiska skillnaderna mellan länen. Staten bör ta ansvar för att utjämna dessa ekonomiska skillnader, så att inte kostnaden vältras över på det lokala skattebetalarkollektivet.

Mot bakgrund av detta skulle jag vilja fråga statsrådet Shekarabi:

 

Är det statsrådets uppfattning att staten ska ta ansvaret för att utjämna ovan nämnda ekonomiska skillnader vid en eventuell regionbildning, och vilka initiativ avser statsrådet i så fall ta med anledning av detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-20 Överlämnad: 2016-09-26 Anmäld: 2016-09-27 Sista svarsdatum: 2016-10-05 Svarsdatum: 2016-10-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga