Statens hantering av riksintressen

Skriftlig fråga 2013/14:240 av Ekström, Hans (S)

Ekström, Hans (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:240 Statens hantering av riksintressen

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Enligt en rapport från Riksrevisionen med titeln Statens hantering av riksintressen – ett hinder för bostadsbyggande (dnr 31-2012-1479) är riksintressesystemet inte anpassat till en situation med bostadsbrist. Plan- och bygglagen är en avvägningslagstiftning där olika intressen vägs mot varandra, medan riksintressesystemet är ett ”stoppsystem” där inga avvägningar görs.

Statsrådet Attefall har vid flera tillfällen kritiserat landets kommuner för deras planering, och nu visar rapporten att staten själv har ett avgörande ansvar för att ta bort hinder för ett ökat bostadsbyggande. Som bekant kan det ibland ha en positiv signaleffekt att börja med att städa framför egen dörr.

Min fråga till statsrådet är:

När avser regeringen att återkomma med anledning av Riksrevisionens rapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-07 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-07)