Statens integrationsmisslyckande

Skriftlig fråga 2019/20:354 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Riksdagens utredningstjänst har i en rapport redovisat det antal personer som lämnade etableringsuppdraget under 2017 och personernas status 90 dagar efter avslutat deltagande. Med status avses om personen exempelvis är arbetslös, deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller studerar.

Rapporten visar att efter avslutad etableringsplan 2017 tillhörde 27 procet ett hushåll som mottog ekonomiskt bistånd.  Det är en mycket hög nivå som nu sätter kommunerna under stor ekonomisk press då systemet inte är tänkt att kunna hantera så stora volymer.

När fyra av fem kommuner tvingas till nedskärningar är det inte rimligt att ytterligare kostnader läggs över på kommunerna. När allt fler kommuner får allt större ekonomiska problem är det orimligt att staten lägger över ytterligare kostnader på dem för något som i grunden är ett statligt misslyckande.

Kommunerna har ett stort ansvar för integrationen och för att bryta bidragsberoendet. Kommunerna kan göra mycket för att förbättra integrationen, pressa tillbaka bidragsberoendet och reducera kostnaderna för exempelvis försörjningsstöd. Men staten har ett mycket stort ansvar för integrationsmisslyckandet och för att en alltför stor börda har lagts på kommunerna.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att motverka att ytterligare omfattande kostnader läggs på Sveriges kommuner för vad som i stor utsträckning beror på ett arbetspolitiskt och integrationspolitiskt misslyckande på statlig nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-11 Överlämnad: 2019-11-12 Anmäld: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga