Statlig lönegaranti

Skriftlig fråga 2005/06:1992 av Nordmark, Gunnar (fp)

Nordmark, Gunnar (fp)

den 10 augusti

Fråga 2005/06:1992 av Gunnar Nordmark (fp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Statlig lönegaranti

Papperstillverkaren Klippans konkurs är den första större företagskonkursen sedan den statliga lönegarantin för att driva företag vidare kortades till en månad.

Möjligheterna att sälja ett konkursdrabbat företag där produktionen är nedlagd minskar snabbt i takt med att kunderna söker sig till andra leverantörer. Särskilt för processindustrier kan det ställa sig dyrt att starta om driften vid en eventuell försäljning. Mycket talar för att den alltför korta tid som den statliga lönegarantin betalas ut vid fortsatt drift kommer att leda till att konkursdrabbade företag blir alltmer svårsålda, med omfattande arbetslöshet och kapitalförstöring som följd.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Hans Karlsson vilka åtgärder han avser att vidta när det gäller reglerna för utbetalande av den statliga lönegarantin vid fortsatt drift.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-10 Besvarad: 2006-08-22 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-22)