Statlig närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2019/20:941 av Emilia Töyrä (S)

Emilia Töyrä (S)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Redan under förra mandatperioden aviserade regeringen att man avsåg att minska klyftan mellan stad och land och att se till att den statliga närvaron ökade. Trenden hade länge varit att rörelsen snarast gick åt motsatt håll, med färre orter där statlig representation fanns. Ett sätt man skulle göra detta på var genom att ge myndigheter i uppgift att utlokalisera sin verksamhet till orter utanför Stockholm och att öka antalet servicekontor.

En farhåga som väcktes när detta meddelades var att kompetensen inte skulle kunna följa med och att kvaliteten på arbetet skulle minska. Många debattörer tvivlade på att det fanns kloka människor utanför Stockholms tullar, och olyckskorparna var många.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Anser statsrådet att regeringen har lyckats att öka den statliga närvaron i landet med en fortsatt god kvalitet på myndighetsutövandet och om så inte är fallet, avser statsrådet att vidta några åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-02-11 Överlämnad: 2020-02-12 Anmäld: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga