Statlig uthyrning av jordfräsar

Skriftlig fråga 2018/19:800 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen och som verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Bolaget ägnar sig åt uthyrning av maskiner, verktyg och bilar. På samtliga orter där Arento i dag är verksamt finns privata aktörer som tillhandahåller samma tjänster. Statliga Trafikverket hyr drygt 500 personal- och tjänstebilar av bolaget enligt deras årsredovisning. Arento marknadsför sig som uthyrare av personbilar.

En annan produkt som bolaget har i sitt sortiment är jordfräsar. Om dessa skriver man;

"Arento har jordfräsar för uthyrning från bland annat Billy Goat. Med Arentos transportpaketerbjudande kör vi ut din jordfräs till rätt plats när du behöver den. När ditt arbete är klart hämtar vi tillbaka den."

Bolaget skriver i sin årsredovisning att man växer kraftigt och tar marknadsandelar. Det man då tar marknadsandelar från är det privata näringslivet. Den självklara frågan är då om det är en statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och personbilar.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att den statliga uthyrningen av jordfräsar, handverktyg och entreprenadmaskiner inte ska påverka den väl fungerande marknaden med privata företag som verkar över hela Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-18 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga