Statliga bolags ersättningar

Skriftlig fråga 2016/17:1209 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Statliga bolag bör vara ett föredöme gentemot övriga bolag i Sverige. På ett framgångsrikt sätt har en del statliga bolag gått före exempelvis vad gäller jämställdhet inom ledningsgrupper och styrelser. Det är också viktigt i denna kontext att statliga bolag agerar ansvarsfullt och trovärdigt. Det gäller såväl hel- som delägda statliga bolag.

En utgångspunkt bör vara att statliga bolag inte har ersättningar och ekonomiska konstruktioner som är större än, eller ovanliga i, jämförbara privata bolag. De senaste dagarna har Dagens industri rapporterat om att Telia har betalat ut 1 miljon kronor för 14 sparade semesterdagar för sin vd.

Mot bakgrund av detta har jag följande fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att detta sker i statliga bolag framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-05 Överlämnad: 2017-04-06 Anmäld: 2017-04-07 Sista svarsdatum: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga