Statliga bolags sponsring av sport- och idrottsevenemang

Skriftlig fråga 2018/19:679 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Många av de stora statliga bolagen, såsom Vattenfall, LKAB och Svenska Spel, sponsrar både olika sporter och olika stora sportevenemang på lokal, nationell och internationell nivå. Denna sponsring spelar antagligen stor roll för många utövare, men med det sagt är det oklart hur jämställd fördelningen av pengarna är.

Centrum för idrottsforskning konstaterade i sin uppföljning av statens stöd till idrotten 2017 att offentligt stöd till föreningsidrott indirekt gynnar pojkars idrottande. Det kan till exempel bero på att pengarna inte ges direkt till lag utan snarare till stora organisationer som representerar en eller flera idrottsformer. Dessa får sedan besluta själva över finansieringen. Även valet av idrottsformer menar Centrum för idrottsforskning kan påverka, då det verkar som om motionssport, en sportform som har många kvinnliga utövare, blir underfördelad.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att sponsringen från de statliga bolagen till idrott och sport ska bli mer jämställd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga