Statliga lärarlöner

Skriftlig fråga 2012/13:630 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 28 juni

Fråga

2012/13:630 Statliga lärarlöner

av Peter Persson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Lönenivåer sätts genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Ministern har vid flera tillfällen uttryckt en önskan om att kommunerna ska höja lärarlönerna, vilket givetvis är positivt men inte kostar statskassan något. En värdemätare på sambandet mellan ord och handling handlar om det egna fögderiet. Frågan är hur statsrådet hanterar lönerna för sina egna, det vill säga statens lärare. Statligt anställda lärare finns inom högskolor, universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Statens institutionsstyrelse (SiS). Inom SiS höjdes lärarnas löner med ca 2,6 procent vid den löneförhandling som blev klar i mars i år.

Vilka initiativ för höjda löner kommer utbildningsministern att ta i fråga om statligt anställda lärare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-28 Anmäld: 2013-06-28 Besvarad: 2013-07-02 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-02)