Statliga subventioner av tåg till utlandet

Skriftlig fråga 2020/21:3635 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Samtidigt som Snälltåget kör tågtrafik på affärsmässiga grunder till utlandet, från Stockholm till Hamburg och Berlin via Malmö, väljer nu Trafikverket att upphandla utlandstrafik till Hamburg på regeringens uppdrag och med statliga subventioner. Utöver att detta snedvrider konkurrensen är det i strid med EU:s politiska målsättningar. Till skillnad från i Sverige och Danmark får långväga tågtrafik inte subventioneras i Tyskland. Svenska staten kan nu, genom sina subventioner, försvåra eller omöjliggöra verksamheten för en privat aktör, i detta fallet Snälltåget. Från Sverigedemokraternas sida anser vi att svenska skattebetalares pengar ska läggas på svensk tågtrafik och svensk infrastruktur. Detta i synnerhet med tanke på vår enorma underhållsskuld, och vi ska framför allt inte använda våra offentliga medel på så sätt att de påverkar marknaden negativt för privata aktörer.

Med hänsyn till att staten genom sina subventioner nu riskerar att slå undan benen för en privat aktör inom järnvägstrafiken lyder min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth som följer:

 

Avser regeringen att upphöra med de statliga subventionerna till SJ för tågtrafik till utlandet?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-10 Överlämnad: 2021-09-13 Anmäld: 2021-09-14 Svarsdatum: 2021-09-22 Sista svarsdatum: 2021-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga