statligt stöd till icke-demokratiska rörelser

Skriftlig fråga 2004/05:2186 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 9 september

Fråga 2004/05:2186 av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Carin Jämtin om statligt stöd till icke-demokratiska rörelser

Den 10 september genomförs det så kallade Fredsloppet i Göteborg. På Sidas hemsida kan man läsa att det är ”ett motionslopp för fred och mot förtryck och rasism”. Loppet arrangeras av Proletären FF. Proletären FF har fått totalt 290 000 kr av Sisu Idrottsutbildarna, av varav 240 000 kr öronmärkts för Fredsloppet. Sisu får i sin tur statligt Sidastöd.

Via medierna har det framkommit att parollen ”Bojkotta Israel @ leve Palestina” kommer att användas av Revolutionär Kommunistisk Ungdom och Proletären FF.

På Sidas hemsida försvaras Proletären FF genom att lyfta fram att de var en av de svenska pionjärerna inom idrottsrörelsen mot apartheid i Sydafrika. Sida verkar alltså jämställa dagens Israel med Sydafrika under apartheidtiden.

Det är beklämmande att skattemedel, via Sida och Sisu, betalas ut till revolutionära och odemokratiska organisationer. Än mer anmärkningsvärt är det att pengar går till en kampanj, vars syfte är att bojkotta Mellanösterns enda fungerande demokrati, nämligen Israel. Att Sida dessutom försvarar Proletären FF:s kampanj, genom att i samma andetag nämna deras kampanj mot apartheid i Sydafrika, är inget annat än en grov förolämpning mot Israel.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att medborgarnas skattemedel kanaliseras till revolutionära organisationer vars syfte är att bojkotta ett demokratiskt land?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-09-09 Anmäld: 2005-09-13 Besvarad: 2005-09-15 Svar anmält: 2005-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-15)