Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Skriftlig fråga 2014/15:771 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Barngruppernas storlek i förskolans verksamhet är ett av flera mått att bevaka för att bedöma kvaliteten i verksamheten men också arbetsmiljön för förskollärarna och barnskötarna. Staten är inte huvudman för de kommunala eller enskilda förskolorna men regeringen har aviserat ett statsbidrag som kommunerna och de enskilda kan ansöka om för att just minska barngruppernas storlek.

Det råder i dag lite osäkerhet kring rutiner, och kommuner upplever det som administrativt krångligt att vända sig till Skolverket. Det är också oklart om kommuner kan räkna med detta statsbidrag eftersom det finns indikationer på att bidragen fördelas selektivt och inte per kommun. Flertalet kommuner har inför valet och efter valet i sina politiska uttalanden räknat in att den satsning de rödgröna partierna i regeringen gör kommer att bli ett tillskott i deras lokala skolbudgetar som egentligen täcker verksamhetens kostnader.

Mot bakgrund av detta blir min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Kommer regeringens aviserade satsning på mindre barngrupper i förskolan att erbjudas alla kommuner och enskilda aktörer i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-26 Överlämnad: 2015-08-26 Anmäld: 2015-08-27 Svarsdatum: 2015-09-10 Sista svarsdatum: 2015-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga