Statsbidrag till studieförbund med islamistkopplingar

Skriftlig fråga 2019/20:2114 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I början av september uppmärksammades att Göteborgs stad har beslutat att dra in det ekonomiska stöd som det muslimska studieförbundet Ibn Rushd lokalt tidigare har erhållit. Ett skäl som omnämns till beslutet är att det har uppdagats att en samarbetspartner som Ibn Rushd har haft i Göteborg har varit den ökända saudiskfinansierade Bellevuemoskén, vilken är ett slags tummelplats för våldsbejakande islamism. Moskéns långvariga kopplingar till islamisk extremism har bland annat fastslagits i rapporter från Försvarshögskolan.

När allt fler kommuner i Sverige, och dessutom stora och mycket betydelsefulla sådana som Göteborgs stad, drar in det ekonomiska stödet till Ibn Rushd borde det väcka något slags reaktion hos regeringen. Ibn Rushd erhåller i dagsläget inte bara stöd genom kommuner och regioner utan också genom staten. Att Folkbildningsrådet årligen delar ut många miljoner i statsbidrag till Ibn Rushd har länge varit ifrågasatt av olika samhällsdebattörer och forskare, bland annat för att studieförbundet har kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet och för att förbundet återkommande har bjudit in olika islamistiska hatpredikanter till möten. Även parlamentariskt i riksdagen och i olika fullmäktigeförsamlingar har stödet till Ibn Rushd ifrågasatts länge, inte minst av Sverigedemokraterna.

Den 26 november 2019 deltog undertecknad i en interpellationsdebatt i riksdagen mot utbildningsministern. Debatten hade just Folkbildningsrådets utbetalningar av statsbidrag till Ibn Rushd i fokus. Av debatten framkom att utbildningsministern inte var beredd att vidta några åtgärder för att sätta stopp för att islamistkopplade studieförbund som Ibn Rushd ska kunna erhålla statsbidrag framöver. Läget nu jämfört med november 2019 är att det finns än mer som visar på Ibn Rushds kopplingar till islamisk extremism samtidigt som allt fler kommuner likt Göteborgs stad börjar ifrågasätta att studieförbundet ska få stöd och erhålla skattebetalarnas pengar.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att tillse att islamistkopplade studieförbund som Ibn Rushd inte ska kunna erhålla statsbidrag avsedda för folkbildningen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga