Statsbidrag till uttalat kommunistiska organisationer

Skriftlig fråga 2020/21:2085 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I februari uppmärksammades det medialt att Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster, i sitt principprogram framhåller att man har ett kommunistiskt samhälle som sitt mål, vilket man ånyo beslutade om att ha med i programmet under sin kongress i början av året. Enligt mediala uppgifter så ska detta i sin tur ha lett till att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har öppnat ett oegentlighetsärende mot ungdomsförbundet kopplat till att man genom myndigheten är mottagare av statsbidrag.

Att Ung Vänster bekänner sig till kommunismen, en revolutionär ideologi som under mycket lång tid har orsakat elände och misär världen över för otaliga människor, är dock inget nytt. Skrivningen i fråga om kommunism har funnits i snarlika former i ungdomsförbundets principprogram i decennier – åtminstone sedan 2008 – enligt en artikel i SVT Nyheter daterad den 19 februari i år. Ung Vänsters ordförande Ava Rudberg förklarar skrivningen om kommunism enligt följande till SVT Nyheter: ”Ung Vänsters medlemmar har tyckt att det är det ord som tydligast beskriver – rent ideologiskt – målet.”

Även om MUCF nyligen har öppnat ett ärende mot Ung Vänster så frågar undertecknad sig hur en organisation som bekänner sig till kommunismen har kunnat erhålla statsbidrag i decennier utan vidare i Sverige. I förordningen om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer återfinns nämligen en rad demokratikrav. Att uttalat kommunistiska organisationer av ansvariga myndigheter har ansetts leva upp till dessa demokratikrav i decennier väcker frågor om hur konsekventa och verkningsfulla dessa demokratikrav är i praktiken.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Har ministern för avsikt att vidta några åtgärder för att förhindra att statsbidrag delas ut till vänsterextrema organisationer som anser sig själva vara kommunistiska och revolutionära​?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-04 Överlämnad: 2021-03-08 Anmäld: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga