Stickmyggornas spridning till Dalarnas och Gävleborgslän

Skriftlig fråga 2008/09:1087 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 16 juli

Fråga

2008/09:1087 Stickmyggornas spridning till Dalarnas och Gävleborgs län

av Lennart Sacrédeus (kd)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Stickmyggan från de naturskyddade områdena i nedre Dalälvsområdet drabbar allt fler samhällen och byar. Barn kan inte vistas utomhus, företagare skadas ekonomiskt, djur plågas, fastighetspriser och besöksnäring drabbas. Det är belagt att stickmyggen denna sommar nått till samhällen i norra Uppland, spritts ned mot Uppsala stad med omnejd och till och med nått Danderyd. I Dalarnas och Gävleborgs län finns nu en befogad rädsla för att myggplågan inte bara kommer att spridas söderut utan även norrut. Direkt gränsande till den i år obesprutade Färnebofjärdens nationalpark ligger, utöver redan illa drabbade Heby kommun i Uppsala län, folkrika orter som Avesta i Dalarna och Sandviken i Gävleborg.

Årets myggbekämpning med det biologiska medlet BTI har skett över 1 500 hektar av nedre Dalälvens våtmarker och har lokalt varit mycket lyckosam. Folkets frustration och besvikelse på både den södra och den norra sidan av Dalälven – i länen Dalarna, Uppsala och Gävleborg – riktar sig mot Kemikalieinspektionen, som i år hindrade bekämpningen av 600 hektar i Färnebofjärdens nationalpark, samma område där besprutning accepterades förra året. Kemikalieinspektionen gick på Naturvårdsverkets remissyttrande i våras och sade nej till dispens för att sprida BTI i närheten av Färnebofjärdens nationalpark. Jan Lundström, en av forskarna som arbetar med kampen mot myggen, sade till SVT den 8 juli att det inte har någon betydelse om bekämpningen är stor eller liten, om man inte bekämpar samtliga ytor myggen kan komma in ifrån. Då är det i alla fall lite dödfött, enligt Lundström.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att förhindra en allvarlig spridning av stickmyggen även till Dalarnas och Gävleborgs län från de nu obesprutade naturskyddsområdena i nedre Dalälven?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-07-16 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)