Stockholmspolisens kvinnoregister

Skriftlig fråga 2014/15:709 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Datainspektionen har i dagarna konstaterat att Stockholmspolisens upprättande av det så kallade kvinnoregistret är olagligt. Polisen har i olika underrättelsefiler fört in information om kvinnor, vad de utsatts för för typ av brott och även andra uppgifter. I huvudsak har registret upprättats där kvinnor utsatts för våld i nära relationer. Enligt inspektionens uttalande har även så kallade känsliga uppgifter förts in, exempelvis om deras hälsotillstånd eller diagnoser.

Många av dessa uppgifter och Datainspektionens beslut och kritik påminner om Skånepolisens romaregister som avslöjades 2012–2013 där 4 000 levande och döda hade registrerats utan stöd i svensk lagstiftning. Polisdatalagen och personuppgiftslagen är centrala regelverk, men uppenbart så finns det fortfarande problem med implementeringen – eller tolkningen – av dessa lagar som styr myndigheternas upprättande av register med mera.

 

Mot bakgrund av det senaste beslutet kring det så kallade kvinnoregistret i Stockholm vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman vilka åtgärder han avser att vidta för att komma till rätta med registerfrågorna inom polisen.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-25 Överlämnad: 2015-06-25 Sista svarsdatum: 2015-07-10 Svarsdatum: 2015-07-16 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga