stöd till arbete mot ätstörningar i Örebro

Skriftlig fråga 2004/05:1527 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 28 april

Fråga 2004/05:1527

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Morgan Johansson om stöd till arbete mot ätstörningar i Örebro

Om ingenting görs kommer NÄT, Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar i Örebro, att försvinna. Det vore synnerligen allvarligt. Ätstörningar är ett av de stora hälsoproblemen för unga kvinnor.

Landstingen i Örebro och Östergötland har hittills finansierat NÄT, som finns vid Psykiatriskt forskningscentrum i Örebro läns landsting, under en treårig uppbyggnadsperiod men drar nu ned på anslaget. Behovet av NÄT:s arbete är uppenbart, särskilt eftersom det saknas en myndighet med särskilt ansvar för detta sedan Folkhälsoinstitutet omorganiserades.

Regeringen måste ge NÄT status och finansiering som garanterar en väl fungerande verksamhet. Hittills har regeringen inte varit beredd att göra någonting alls för att säkra kunskapsuppbygganden på området. "Mot denna bakgrund förutsätter regeringen att landstingen i Örebro och i Östergötland på ett effektivt sätt tar vara på erfarenheterna från projektet Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar och därigenom bidrar till kunskapsutvecklingen inom området." Det skrev Morgan Johansson till mig den 15 september 2004 när jag begärde besked om nationellt stöd till NÄT. Nu visar det sig att NÄT kommer att försvinna om inte regeringen ingriper och säkrar NÄT:s verksamhet.

Vad avser statsrådet att göra för att säkra verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar i Örebro?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-28 Anmäld: 2005-04-28 Besvarad: 2005-05-04 Svar anmält: 2005-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-04)