stöd till behandling efter hungerstrejk

Skriftlig fråga 2000/01:1688 av Andersson, Marianne (c)

Andersson, Marianne (c)

den 14 september

Fråga 2000/01:1688

av Marianne Andersson (c) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om stöd till behandling efter hungerstrejk

Ett stort antal (mer än 1 000) fångar i Turkiet har hungerstrejkat sedan den 20 oktober förra året i protest mot nuvarande och planerade förhållanden i fängelserna.

Detta har blivit en stor tragedi. Mer än 30 personer har dött. För att undvika fler dödsfall i fängelserna släpptes ett stort antal fångar under sommaren. De var i ett mycket dåligt skick och i omedelbart behov av behandling och rehabilitering. Det turkiska samhället erbjuder inget av detta. Behoven är mycket stora och Human Rights Foundation of Turkey, HRFT, är den organisation som försöker behandla och rehabilitera dessa fångar inom ramen för sina resurser. Ingen av fångarna omfattas av någon som helst socialförsäkring. HRFT är nu i starkt behov av stöd och resurser för att kunna behandla dessa patienter såväl på akut kort som på längre sikt. Sverige har tidigare visat stort intresse av stödet till mänskliga rättigheter i Turkiet och bör kunna ställa upp även i denna svåra situation.

Jag vill med anledning av detta ställa följande fråga:

På vilket sätt avser biståndsministern stödja arbetet med behandling och rehabilitering av de tidigare hungerstrejkande fångarna i Turkiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-14 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-20)