Stöd till civilbefolkningen i Beirut

Skriftlig fråga 2019/20:2038 av Arin Karapet (M)

Arin Karapet (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den 4 augusti exploderade omkring 2 750 ton ammoniumnitrat som lagrades i en hangarbyggnad i Beiruts hamn, efter att de beslagtogs av libanesiska myndigheter. Explosionen uppmättes till en av de värsta explosionerna mänskligheten beskådat. Explosionen var så kraftig att den kändes hela vägen till Cypern.

Antalet bekräftade döda uppgår till mer än 150, och ca 4 000–6 000 personer är skadade. Många saknas fortfarande. Över 300 000 människor beräknas ha blivit hemlösa till följd av explosionen. Förödelsen är stor då flera sjukhus och vårdinrättningar skadats så pass allvarligt att de inte längre kan vara i bruk.

Situation i Libanon före explosionen var redan ansträngd och präglad av flera kriser. En ekonomi och valuta i kollaps, hög korruption, politisk kris mellan olika sekteristiska fraktioner och konsekvenserna av covid-19-pandemin. Undantagstillstånd har utfärdats och ökade befogenheter har getts till militären efter att den libanesiska regering avgått till följd av stora påtryckningar och våldsamma protester från civilbefolkningen.

Sverige har likt många andra länder i omvärlden visat sin solidaritet och välvilja genom att bistå den libanesiska civilbefolkningen med olika former av bistånd. Från svenskt håll har biståndhjälp i form av pengar, materiel och personal skickats från både Sida och MSB. Behovet av hjälp är stort, speciellt inom vårdsektorn, och det behövs livsnödvändiga mediciner då flertalet sjukhus redan före explosionen var fullbelagda på grund av coronapandemin.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

Vilka fler åtgärder är statsrådet och regeringen beredda att vidta för att bistå och underlätta den libanesiska civilbefolkningens återhämtning?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-08-25 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-10 Sista svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga