Stöd till folkparker

Skriftlig fråga 2019/20:1654 av Larry Söder (KD)

Larry Söder (KD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Folkparker som samlingsplatser har varit viktiga för att människor ska kunna umgås, motionera och ha roligt tillsammans. De har också varit en mötesplats för civilsamhället och därmed haft en demokratibyggande funktion.

Folkparkerna har nu gått in i en omfattande ekonomisk kris till följd av coronapandemin. Samtidigt behövs parkernas lokala samlingslokaler mer än någonsin när vi nu fått en kraftigt ökad arbetslöshet i Sverige. Människors möjlighet att på ett enkelt sätt träffas har minskat betänkligt, framför allt på landsbygden.

Om dörrarna till landets folkparker tvingas att slå igen vore det en stor förlust för lokalsamhället och visionen om en levande landsbygd i Sverige. De mötesplatser som folkparker utgör och de arrangemang man tillhandahåller är viktiga för att ge människor tillgång till kultur men också för de hälsoeffekter som kommer av att ha en knytpunkt för social samvaro. När samhället öppnar upp igen måste folkparkerna finnas där.

I dag finns det inget riktat stöd till folkparkerna från varken stat eller kommun på det sätt som det finns för exempelvis samlingslokaler. Många folkparker är i behov av såväl upprustning som modernisering för att möta framtidens krav, och det finns mycket få bidrag att söka för dessa ändamål. Folkparkerna är till största delen ideella organisationer som hanteras som näringsverksamhet och inte en del av kulturlivet.

Just den typen av arrangemang som anordnas i folkparker är i dag belagd med 25 procents moms; andra kultur- och hälsoverksamheter är belagda med 6 procents moms. Det är en skillnad som både är oförklarlig och som skapar onödigt krångel för arrangörer. Därför vore det logiskt att förändra momsreglerna så att folkparkernas aktiviteter beläggs med 6 procents moms, det vill säga den momssats som det övriga kulturlivet i dag åtnjuter.

Det vore rätt tid att stötta folkparkerna i pandemins spår så att de finns kvar i framtiden och kan fortsätta att gynna folkhälsan och kulturlivet och som mötesplatser.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Har ministern för avsikt att föreslå ett stöd till landets folkparker genom exempelvis sänkt momssats på folkparkernas aktiviteter?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-23 Överlämnad: 2020-06-24 Anmäld: 2020-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.