Stöd till Hongkongs demokratirörelse

Skriftlig fråga 2019/20:2 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under sommaren har omfattande protester skakat Hongkong. Protesterna startade som en reaktion mot Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 men har förvandlats till en rörelse för allmän rösträtt. Artikel 45 i Hongkongs grundlag stadgar att allmän rösträtt är målsättningen även om det lämnas öppet hur detta mål ska nås. Enligt uppgift hade Fastlandskina också tidigare lovat att tillåta att valet till den verkställande myndigheten 2017 skulle hållas med allmän rösträtt.

Både EU och Sverige för en dialog med Kina och Hongkong inom ett par olika forum, bland annat den strukturerade dialogen och människorättsdialogen. Höga företrädare för EU samt Sveriges utrikesminister har också gjort uttalanden angående situationen.

Sverigedemokraterna ser som självklart att Sverige och EU bör uttala ett tydligt stöd till demokratirörelsen och dess krav på allmän rösträtt i Hongkong. Tyvärr är det svårt att finna exempel på detta.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

För Sverige eller EU någon dialog med företrädare för demokratirörelsen (eller andra politiska partier/rörelser än de som representerar Hongkongs verkställande organ) i någon form, och har höga företrädare för Sverige eller EU gjort några tydliga uttalanden om att folkkongressens stående kommitté bör tillåta att val genomförs med allmän rösträtt i Hongkong?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-09-10 Överlämnad: 2019-09-11 Anmäld: 2019-09-12 Svarsdatum: 2019-09-18 Sista svarsdatum: 2019-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga