Stöd till illegala invandrare via civilsamhället under coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1347 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Tisdagen den 12 maj höll regeringen en presskonferens där man presenterade att man tillsammans med sina samarbetspartier vill satsa 100 miljoner kronor på civilsamhället via olika föreningar och organisationer för att hjälpa människor under coronakrisen. Vad gäller 50 miljoner av de totalt 100 miljoner kronorna är ”papperslösa”, det vill säga illegala invandrare, en uttalad målgrupp för förslaget. Det handlar med andra ord om en satsning på en grupp människors vistelse i Sverige, trots att dessa enligt gällande lagar och regler saknar rätt att vistas här.

Förslaget om att satsa på illegala invandrare via civilsamhällesorganisationer i Sverige är kontroversiellt och motsägelsefullt, då myndigheterna samtidigt ska verka för att dessa människor ska lämna landet. Regeringsföreträdare har tidigare även uttalat kvantitativa målsättningar vad gäller antalet som ska lämna och understrukit att den som får ett nej måste lämna landet. Trots det vill regeringen nu aktivt satsa på att underlätta och ge ökade incitament för gruppen illegala invandrare att vistas i landet med hjälp av olika civilsamhällesorganisationer. Inte minst under coronakrisen, när många delar av samhället är satta under hård press och behoven är stora till följd av coronavirusets framfart, blir denna satsning om möjligt än mer orimlig.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Ser ministern en risk med att satsningen på civilsamhällesorganisationer enligt ovan riskerar att försvåra och underminera för myndigheter som ska verka för att illegala invandrare ska lämna Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-13 Överlämnad: 2020-05-14 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga