Stöd till krisdrabbade företag

Skriftlig fråga 2020/21:1375 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Handläggningstiderna vad gäller stöd för korttidsarbete är långa. Flera företag vittnar om stor oro och ovisshet när det gäller hur handläggningen av ansökan fortgår. Om stödet ska fungera måste det komma företagen till del i tid, och inte för sent.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att stödet når de krisdrabbade företagen i tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-21 Överlämnad: 2021-01-22 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga